De PrivacyXpress

Positieve maatschappelijke
impact door digitale privacy.

Vanaf 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Verordening schrijft voor alle landen in de EU voor hoe op een verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens. De Verordening wordt vaak als een last beschouwd. Dat is jammer, want een goede zorg voor de privacy brengt verschillende positieve effecten te weeg: organisaties kunnen zich positief profileren, privacy is niet alleen een kostenpost, juist door privacy goed te regelen kan het vertrouwen van klanten, burgers, werknemers, patiënten én de handelswijze van de organisatie een positieve impuls krijgen. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden voor de positieve benutting van persoonsgegevens.

Tijdens de PrivacyXpress krijg je, in de dynamiek van een rijdende trein, interessante inzichten en tips door professionals van het PI.Lab en de Security Academy.
Zij belichten de verschillende kanten aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens in een tweeledige workshop.

illustratie-section-1-finger

Voldoen aan de wettelijke eisen is een start.
De missie van de
PrivacyXpress is om, naast
het voldoen aan de wettelijke  eisen,

ertoe bij te dragen dat organisaties
de positieve businesswaarde van
privacy leren onderkennen en zich daarop
kunnen onderscheiden.

Voor wie?

De PrivacyXpress is bedoeld voor medewerkers van organisaties die gebruik maken van persoonsgegevens in hun dienstverlening. Dat geldt onder andere voor de overheidsdienstverlening, de zakelijke en financiële dienstverlening, de zorg, de energiesector, de mobiliteitssector en voor organisaties die zich buigen over de veiligheid in de samenleving. De PrivacyXpress kan voor al deze organisaties een interessante aanpak bieden.

Er is geen specifieke voorkennis nodig om aan de PrivacyXpress deel te nemen. De combinatie van mensen met diverse achtergronden en uiteenlopende kennisniveaus zorgt voor een dynamische ervaring, waardoor Privacy voortaan met een Hoofdletter wordt geschreven.

voor-wie-illustratie

Hoe ziet het programma eruit?

De PrivacyXpress bestaat uit twee wagons. In de ene wagon zal het PI.lab een programma verzorgen dat zich richt op de mens en maatschappij-dimensie van privacy, in de andere wagon zal de Security Academy zich richten op de technische en organisatorische dimensie van privacy. Je doorloopt beide wagons van de PrivacyXpress om zodoende een volledig beeld van de mogelijkheden van een verantwoorde omgang met persoonsgegevens te verkrijgen. Professionals van PI.lab en de Security Academy zijn in deze wagons de begeleiders van deze experience, met onder meer:

PI.lab

Mens en maatschappij
illustratie-section-3-train_02

Security Academy

Technisch en organisatorisch
illustratie-section-3-train_04
icons-section-3_03_03

Dialoog

icons-section-3_03_05

Interactieve
presentaties

icons-section-3_03_07

Spelvormen

icons-section-3_03_09

Privacy
Pub Quiz

icons-section-3_03_11

Prikkelende
privacy stellingen

Wat levert de PrivacyXpress mijn organisatie op?

De PrivacyXpress maakt duidelijk aan welke wettelijke eisen voor privacy een organisatie moet voldoen. Een goede zorg voor privacy houdt echter meer in dan alleen voldoen aan wettelijke eisen. De Verordening biedt organisaties de mogelijkheid zelf het heft in handen te nemen. De PrivacyXpress laat zien hoe dit kan. Door niet alleen naar de wettelijke vereisten te kijken, maar door het perspectief van de klanten en van de eigen organisatie voorop te stellen. Hierbij nemen we de volgende privacy dimensies als uitgangspunt:

Responsible

Hierbij gaat het om verantwoording af willen en kunnen leggen over de omgang met persoonsgegevens. Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar?

Empowerment

Hierbij gaat het over de zorgvuldige inrichting van digitale rechten die gebruikers van online dienstverlening hebben. Hoe vergroot ik het vertrouwen van de gebruiker in mijn dienstverlening?

Secure

Veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens zijn randvoorwaarden voor de dienstverlening. Om dat te bewerkstellen zijn uiteenlopende technieken voorhanden. Welke technologieën bieden interessante en/of nieuwe mogelijkheden?

Pro-Active

Dit gaat over het in kaart brengen van de privacyrisico’s. Welke instrumenten heb ik om van meet af aan de privacyrisico’s te ondervangen?

Ethical

Diensten die gebruik maken van grote hoeveelheden data én van nieuwe geavanceerde technieken kunnen, zonder dat dit beoogd wordt, tot vormen van onheuse bejegening, discriminatie en uitsluiting leiden. Hoe kunnen organisaties hierop anticiperen?

Cost-benefit & business Analysis

Privacy-investeringen bieden organisaties vele kansen. Wat zijn de kosten en baten van privacyvriendelijke maatregelen?

Transparent

duidelijkheid bieden over doelen, rollen en verantwoordelijkheden rond de verwerking van persoonsgegevens. Hoe zorg ik ervoor iedereen binnen de organisatie de juiste houding heeft? Hoe zorg ik ervoor dat de buitenwereld kan weten hoe ik het heb ingericht?

Praktische informatie

ok-icon_03

10% korting bij Partner

Koop je voor 1 september 2017 een ticket, dan ontvang je 10% korting op een opleiding naar keuze bij de Security Academy. Na 1 september 2017 ontvangt je 5% korting.

ok-icon_03

Certificaat

Na afloop ontvang je een
certificaat van deelname.

icons-section-4_03
ok-icon_03

Stations

Vertrek- en aankomststation
zijn gelijk.

icons-section-4_05
ok-icon_03

Lunch & koffie

Voor een lunch en koffiepauzes
wordt gezorgd.

icons-section-4_07

Bijzondere locatie, unieke ervaring

De workshops van de PrivacyXpress vinden plaats op een bijzondere locatie, namelijk op een rijdende trein. Hierdoor benadrukken we symbolisch de noodzaak van onze aanpak. De trein rijdt van A – geringe privacy aandacht, naar B – betrokken organisaties. De beslotenheid van de treinwagons zorgt daarnaast voor een unieke ervaring. Zoals vanzelfsprekend brengen wij je na afloop weer terug naar het station waar je bent opgestapt.

Partners

logos-partners_10

Railpromo is dé aanbieder van exclusief vervoer per trein in Nederland en omringende landen.

logos-partners_06_06

By Whyte is een creatief bureau voor conceptontwikkeling en marktbewerking.

tno-logo

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie die via innovatie werkt aan het realiseren van maatschappelijke en economische waarde.

pi-lab_12

Het Privacy & Identity lab is een samenwerkingsverband tussen Radboud Universiteit, Tilburg University en TNO dat zich richt op  onderzoek aan digitale privacy en elektronische identiteiten.

logos-partners_03

De Security Academy is hét opleidingsinstituut dat zich specifiek richt op de vakgebieden informatiebeveiliging, privacy, IT-security, ethical hacking en business continuity en crisis management.

Algemeen

info@privacyxpress.eu

logo-wit
footer-icons